logo
Systemisch werk

Vanuit systemisch perspectief bekijk je organisaties vanuit het systeem in zijn geheel, als ware het een levend systeem. Levende systemen kenmerken zich door vier principes:


Organisatiesystemen willen compleet zijn en zijn deelvan een groter geheel

Organisatiesystemen willen uitwisselen, zowel met hun omgeving als intern

Organisatiesystemen zoeken naar en gedijen bij een intrinsieke ordening

Organisatiesystemen willen hun bestemming bereiken


Als er in een organisatie of team iets ‘niet klopt’ in deze principes dan ontstaan er verschijnselen of symptomen die dat zichtbaar maken in de vorm van zich herhalende patronen. Voorbeelden zijn het steeds vertrekken van mensen op een bepaalde functie, interne conflicten, onduidelijkheid over de koers en vastzitten in veranderprocessen zonder een duidelijke reden. Vanuit dit perspectief adviseer en coach ik mensen en teams met de vraag in mijn achterhoofd:

Waar is dit probleem een oplossing voor?
pan
twitter    linkedin