logo
Dans in organisaties
Het gebruik van beweging in organisatiecontext is niet voor de hand liggend en precies daarom is het effectief. Door dans en beweging in te zetten als niet-talige interventie wordt de kracht van het non-verbale optimaal benut. Als ik dans krijg ik toegang tot andere ‘informatiebronnen’ zoals ritme, tijd, ruimte en kracht. In mijn dans staan al mijn zintuigen op scherp en dat maakt dat ik voel wat er speelt en dit direct omzet in beweging en vervolgens in gesproken feedback. Vanuit een heel andere laag ontstaan er beelden van patronen, mogelijke bewegingen tot een oplossing en diepgaande inzichten. Er ontstaat een beeld van de beweging die tot het vraagstuk hebben geleid en inzichten in nieuwe bewegingen die nodig zijn om tot verandering te komen. Dans heeft de kracht om in korte tijd de essentie van een vraagstuk zichtbaar, voelbaar en ervaarbaar te maken.
Je aandacht wordt verlegd naar het lichaam en dat maakt dat mensen in het hier-en-nu komen en toegang vinden tot creatieve processen waarin nieuwe perspectieven kunnen ontstaan. Er zijn verschillende vormen waarbij ik dans en beweging inzet: workshops in leiderschapstrajecten, individuele coaching en teamcoaching. Hierin maak ik gebruik van verschillende bewegingsvormen zoals een performatieve dans waarin ik zelf dans tot interactieve bewegingsvormen waarin we gezamenlijk bewegen. Vanuit de beweging ontstaat een beeld over welke bewegingen aanwezig zijn in een persoon of team en welke bewegingen er mogelijk zijn. In leiderschapsontwikkeling worden vanuit de dans thema’s geopend als kwetsbaarheid en intimiteit, leiden en volgen, de kracht van het niet-talige, over drempels gaan en overgave. Het is precies in dit gebied waar transformatie plaatsvindt die zo van belang is in de huidige tijdsgeest. In alles wat ik doe met dans geldt mijn motto:
De dans verwelkomt iedere beweging.
pan
twitter    linkedin