logo
Wat ik doe
Ik ondersteun organisaties, teams en individuen bij verandering en leiderschapsontwikkeling. Door middel van trainingen, workshops, advies, quick scans en (team)coaching help ik vanuit verschillende expertises (en het combineren ervan) om beweging te krijgen in complexe verandervraagstukken daar waar ze vastlopen.
Waar meer van hetzelfde niet werkt en er behoefte is aan een totaal nieuw perspectief bied ik professionele, creatieve en verrassende oplossingen. Dit doe ik altijd met respect en erkenning voor de historie en oorsprong van de organisatie, in verbinding met mensen en met het oog op de doelstelling van mijn opdrachtgevers. Ik werk vanuit de volgende drie expertises:SYSTEMISCH WERK
pan
DANS IN ORGANISATIES
pan
VERANDERKUNDE
pan
Het resultaat
In al mijn werk staan een aantal vragen centraal:

Waar gaat het hier nu in essentie over? Waarom gaat het zoals het gaat? Wat is hier de blinde vlek? Ik breng vraagstukken terug naar de kern om van daaruit verder te werken. Dit geeft als resultaat:

Versnellen veranderingsprocessen
Door het doorbreken van vaste (onbewuste) patronen komt er beweging in uw veranderproces. Ik maak de blokkades zichtbaar en maak ruimte voor beweging.

Vergroten zelfsturing en zingeving in het werk
Door het aanboren van de bezieling van de organisatie en medewerkers wordt zelfsturing realiteit.

Verankeren beweging: mensen leren omgaan met continue verandering
Managers en medewerkers ontdekken het onbenutte potentieel in hun samenwerking om doelen te bereiken
“Waarom moet ik mij op mijzelf bezinnen, waarom mijn wezen tot eenheid brengen?
Het antwoord luidt: Niet ter wille van mijzelf. Bij jezelf beginnen, maar niet bij jezelf eindigen; van jezelf uitgaan, maar niet naar jezelf toe streven; jezelf zijn, maar niet met jezelf bezig zijn.”
Martin Buber
twitter    linkedin